Nicole er født i 1966, og ansat på Bornholms Hospital som afdelingssygeplejerske på Afdeling F0