Lukas er født i 2001 og er glad for Taekwondo og for at skate.